"CZYSTA SKWIERZYNA - PIĘKNA GMINA"

29.03.2017

5 kwietnia 2017 roku na terenie Gminy Skwierzyna odbędzie się III edycja akcji sprzątania miasta pn. Czysta Skwierzyna - Piękna Gmina organizowana przez Burmistrza Skwierzyny - Lesława Hołownię oraz Nadleśniczego Skwierzyny - Witolda Koss.

W tegorocznej akcji wezmą udział:

-Gimnazjum,

-Zespół Szkół Technicznych,

- Zespół Edukacyjny,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących,

- Szkoła Podstawowa w Murzynowie,

- Powiatowy Ośrodek Wsparcia Razem Raźniej,

- Sołectwo Murzynowo,

- Sołectwo Gościnowo,

- Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie,

- Centrum Integracji Społecznej w Skwierzynie

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w przedsięwzięcie wszystkie zainteresowane osoby.

Organizator zapewnia worki na odpady oraz rękawice.

Zgłoszenia udziału w akcji przyjmują pracownicy Referatu Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Skwierzynie (p. 29, tel.: 95 7 216 534) w terminie do dnia 03.04.2017r.

Do pobrania deklaracja udziału w akcji