NOWE CHODNIKI W SKWIERZYNIE

17.09.2018

Od kilku dni mieszkańcy Skwierzyny mogą cieszyć się wyremontowanymi chodnikami w naszym mieście.
Wykonano remont na  ul. Międzyrzeckiej. Pracę obejmowały wymianę zdegradowanej nawierzchni płyty chodnikowej na nawierzchnię z kostki betonowej typu POLBRUK.
Kolejny  przy ul. Szpitalnej i Jana III Sobieskiego w zakresie rozbudowy istniejącego chodnika zlokalizowanego wzdłuż ul. Szpitalnej i doprowadzenie ruchu pieszych do przejścia na ul. Sobieskiego oraz budowy przepustu pod projektowanym chodnikiem w ciągu istniejącego rowu.
Trzeci remont wykonano w parku Konstytucji 3 Maja  z kostki betonowej POLBRUK oraz plac utwardzony z nawierzchni z kostki betonowej.