I ETAP REMONTU CMENTARZA KOMUNALNEGO W SKWIERZYNIE

14.09.2018

Trwają prace związane z modernizacją Cmentarza Komunalnego w Skwierzynie.

Wykonane zostało 5 punktów poboru wody. Trwa również budowa chodników w ciągu alejek po prawej stronie cmentarza. Jest to I etap prac.

W drugim wykonany zostanie parking przed bramą cmentarza oraz nastąpi dalsza rozbudowa chodnika wraz z montażem oświetlenia.

Prace wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Skwierzynie.