UMOWA NA ULICĘ KRÓTKĄ W MURZYNOWIE PODPISANA

28.03.2017

24 marca 2017 roku Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia podpisał z wykonawcą umowę na przebudowę ulicy Krótkiej w Murzynowie.

Inwestycja jest współfinansowana w ramach projektu pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Krótka w miejscowości Murzynowo", poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania" Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres robót budowlanych wchodzących w skład inwestycji:

- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne;
- podbudowy;
- nawierzchnie;
- roboty wykończeniowe;
- elementy ulic;
- oznakowanie;

Zakres inwestycji obejmuje:

- wykonanie wykopów ok. 1032m3
- wykonanie nasypów ok. 177m3
- wykonanie korytowania i zagęszczenia podłoża ok. 1787m2
- ustawienie krawężników betonowych ok 732mb;
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ok. 1771m2

Wartość inwestycji: 272.048,52 zł brutto.

Wykonawca: Konsorcjum firm - Lider: Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński, ul. Wojska Polskiego 45, 66-435 Krzeszyce.