OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZYZNAWANIA MIEJSC HANDLOWYCH PRZED CMENTARZEM KOMUNALNYM W SKWIERZYNIE W OKRESIE „WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”

10.09.2018

Przedmiotem ogłoszenia są miejsca handlowe przy cmentarzu komunalnym w Skwierzynie, wyznaczone i posiadające swój numer.

 1. Warunkiem otrzymania jednego miejsca handlowego jest złożenie wniosku, do którego należy dołączyć:

  • aktualną kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub kopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON

albo

  • aktualną kopię nakazu płatniczego ustalającego podatek rolny z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

 2. Ustala się, że wnioskodawca może otrzymać jedno miejsce handlowe (ok. 6m2) na okres Wszystkich Świętych, tj. od 31 października 2018 r. do 3 listopada 2018 r.

 3. Otrzymanego miejsca handlowego nie można oddać/podnająć odpłatnie bądź nieodpłatnie osobom trzecim, pod rygorem nakazu opuszczenia miejsca handlu.   

 4. Wnioski należy składać w terminie do dnia 28 września 2018 r. do godz. 14.00  (liczy się data wpływu do Urzędu).

 5. Losowanie miejsc handlowych odbędzie się w siedzibie Urzędu (sala narad) w dniu 3 października 2018 r. o godz. 16.00.