GMINNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO I OTWARCIE NOWEGO PRZEDSZKOLA

05.09.2018

3 września na wielofunkcyjnym boisku w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie odbyła się Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019 połączona z otwarciem nowego przedszkola.

- Przed Wami kolejny rok szkolny pełen nowych wyzwań, pracy i intensywnej nauki. To również czas realizowania pasji i zainteresowań, rodzenia się przyjaźni, zdobywania umiejętności istotnych dla Waszego rozwoju i przyszłej drogi życiowej - zwrócił się do uczniów Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia.

Podczas uroczystości Burmistrz Skwierzyny wręczył stopnie awansu zawodowego nauczycielom.

Awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskały:

Pani Mirela Dudkiewicz, Zespół Edukacyjny w Skwierzynie,

Pani Agata Raciborska - Borowiec, Zespół Edukacyjny w Skwierzynie.

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego  uzyskali następujący nauczyciele:

Pani Dorota Marcinkiewicz, Zespół Edukacyjny w Skwierzynie,

Pani Nelya Chornobyl, Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie.

Po uroczystości na boisku szkolnym Burmistrz Skwierzyny, Przewodnicząca Rady Miejskiej wraz z zaproszonymi gośćmi w asyście przedszkolaków udali się do segmentu „D” Zespołu Edukacyjnego, gdzie mieści się nowe przedszkole.

W swoim wystąpieniu Lesław Hołownia podkreślił zasługi pracowników Urzędu Miejskiego w Skwierzynie oraz dyrekcji Zespołu Edukacyjnego dotyczące realizacji projektu nowego przedszkola.

Następnie wspólnie wszyscy otworzyli przedszkole i oficjalnie przedszkolaki mogły przystąpić do zajęć. Odwiedzający budynek mogli zobaczyć w jakich warunkach po zmianach będą przebywały na co dzień najmłodsi.