KOLEJNE PIENIĄDZE Z UNII PŁYNĄ DO SKWIERZYNY. TYM RAZEM NA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

31.08.2018

Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla Gminy Skwierzyna w wysokości 590.094,48 zł na realizację projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna poprzez doposażenie i modernizację Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie”.

Przedmiotem projektu jest doposażenie oraz modernizacja pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie. Nowe wyposażenie pracowni zostanie dostosowane do technologii wykorzystywanych na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach w celu odtworzenia w pracowniach naturalnych warunków pracy.

W ramach zadania planuje się ponieść wydatki na wykonanie remontu pracowni spawalni, w którego zakres wchodzą prace związane z następującymi elementami obiektu:
- wentylacja
- stolarka drzwiowa
- tynki (uzupełnianie i przeszpachlowanie)
- wykonanie nowych podłóg i posadzek
- instalacja wodna i kanalizacyjna
- wymiana instalacji elektrycznej
- montaż nagrzewnicy elektrycznej

Ponadto w ramach projektu, planuje się zakup wyposażenia, sprzętu dydaktycznego, pomocy optymalizujących proces kształcenia zawodowego szczególnie w zawodach: Technik mechanik, Technik pojazdów samochodowych, Kierowca mechanik, Mechanik pojazdów samochodowych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 - Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekty realizowane poza formułą ZIT”, kategorii interwencji 50 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość całego projektu wynosi: 785 894,33 zł.