BURMISTRZ SKWIERZYNY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA BUDOWĘ NOWYCH OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE SKWIERZYNA

27.08.2018

Burmistrz Skwierzyny ogłasza przetarg nieograniczony na budowę nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Skwierzyna.

Zainteresowanych zapraszamy na stronię internetową www.bip.skwierzyna.pl do zakładki „zamówienia publiczne”, gdzie można zapoznać się ze szczegółową specyfikacją zadania oraz pobrać niezbędne dokumenty. Telefon kontaktowy: 95 721 65 29.

Oferty należy składać do 11 września 2018 roku do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66 - 440 Skwierzyna.