INFORMACJA

05.08.2018

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców w sprawie terenu w okolicach mostu drewnianego na rzece Obra, Gmina Skwierzyna informuje, że teren ten został przeznaczony jako miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.

W tym celu uporządkowano plac oraz nawieziono piasek. Ponadto Gmina realizuje projekt ze środków Unii Europejskiej i w niedługim czasie powstanie tam „przystanek rowerowy” z wiatą, stołami i ławkami, koszami na śmieci oraz tablicą informacyjną. W przyszłości planujemy dalszą modernizację tego miejsca.

Wyżej wymieniony teren nie jest kąpieliskiem w myśl obowiązujących przepisów dlatego też kąpiel w tym miejscu, odbywa się na własną odpowiedzialność. Jednocześnie informujemy, że Gmina Skwierzyna nie zlecała wykonania i ustawienia znaku zakaz kąpieli.

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie wypoczynkiem w tym miejscu w przyszłym tygodniu zostanie ustawiona toaleta przenośna oraz teren ten będzie monitorowany przez służby komunalne.


Burmistrz Skwierzyny
Lesław Hołownia