BĘDZIE NOWA ŚWIETLICA WIEJSKA W TRZEBISZEWIE

27.07.2018

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił listę rankingową na dofinansowanie zadań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na której znalazła się budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie.

Gmina Skwierzyna zajęła 6 miejsce na liście wniosków przewidzianych do dofinansowania z kwotą 500.000,00zł. Całkowity koszt kwalifikowany budowy nowej świetlicy wyniesie 977.856,02 zł.

Procedury przetargowe i inwestycyjne rozpoczną się niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie.