OTWARTY KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO HPV W GMINIE SKWIERZYNA

25.07.2018

Burmistrz Skwierzyny informuje, iż Zarządzeniem Nr 0050.101.2018 z dnia 25 lipca 2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Skwierzyna.
Konkurs ogłoszony został na podstawie Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Skwierzyna na lata 2018-2020 przyjętego Uchwałą Nr LIII/375/18/ Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 maja 2018 r.
W roku 2018 i 2019 program realizowany będzie poprzez szczepienie dziewcząt urodzonych w roku 2005 zamieszkałych i uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Skwierzyna, tj. Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skwierzynie, Szkoły Podstawowej w Murzynowie i Społecznej Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie, oraz przez przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej wśród rodziców 13-latków i dzieci urodzonych w roku 2005.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia oraz do składania ofert.

Oferty należy składać  w terminie do dnia 13 sierpnia 2018 r. do godziny 15:30 pod adresem:
Urząd Miejski w Skwierzynie
ul. Rynek 1
66-440 Skwierzyna
Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 4 (parter)

- Zarządzenie Nr 0050.101.2018 Burmistrza Skwierzyny z dnia 25 lipca 2018 r.
- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
- Regulamin konkursu ofert
- Formularz Ofertowy (PDF)
- Wzór umowy
- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Skwierzyna na lata 2018-2020

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Skwierzynie, pokój nr 30 (II piętro), tel. 95 721 65 30, 95 721 65 31,
e-mail: kierownik-rssatskwierzyna [dot] pl