OGŁOSZENIE NR 9/2018 O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

11.07.2018

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 9/2018 na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży następujące nieruchomości:

1)      niezabudowaną działkę gruntu Nr 546/2 o pow. 699m2, położoną w obrębie 4 Murzynowo, Gmina Skwierzyna;

2)      niezabudowaną działkę gruntu Nr 91/3 o pow. 2.400m2, położoną w obrębie 6 Krobielewko, Gmina Skwierzyna;

3)      niezabudowaną działkę gruntu Nr 82 o pow. 2.300m2, położoną w obrębie 2 Dobrojewo, Gmina Skwierzyna;

4)      działkę gruntu Nr 75/11 o pow. 128m2 położoną w obręb 5 Świniary, Gmina Skwierzyna zabudowaną budynkiem byłej kotłowni 1-kondygnayjnym o konstrukcji murowanej, niepodpiwniczonym, wybudowanym w roku 1984; powierzchnia użytkowa budynku wynosi 103,48m2 i jest sumą wszystkich pomieszczeń w budynku; wysokość od 3,17m do 3,45m;

5)      zabudowaną działkę gruntu Nr 212/8 o pow. 1.825m2 i niezabudowaną działkę gruntu Nr 216/2 o pow. 200m2, o łącznej pow. 2.025m2, położoną w obrębie 4 Murzynowo, Gmina Skwierzyna; działka gruntu Nr 212/8 zabudowana jest budynkiem po byłej, obecnie nieczynnej hydroforni; jest to obiekt wzniesiony w latach 70-tych, na fundamentach betonowych w konstrukcji tradycyjnej, parterowy, wolnostojący, o powierzchni użytkowej 77,91 m2.

Przetarg na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 22 sierpnia 2018r. o godz. 13:00.

Wadium należy wnieść do 16 sierpnia 2018r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-Ogłoszenie o przetargu

-Regulamin Przetargu

- Mapy terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.