KOLEJNA UMOWA O DOFINANSOWANIE PODPISANA

05.07.2018

Zdjęcie: Lubuski Urząd Wojewódzki

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia wraz ze Skarbnik Gminy - Agnieszką Laszczak podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Garnizonowej w Skwierzynie”.

Gmina na realizację zadania pozyskała pomoc finansową w kwocie 1.548.521,00 zł
z Rządowego programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Koszt całkowity inwestycji to 2.580.869,00 zł,

Zakres  inwestycji obejmuje przebudowę jezdni polegającej na wymianie nawierzchni jezdni na nawierzchnie bitumiczną, remont chodników, parkingów oraz zatok postojowych. Jednocześnie będą wymienione znaki pionowe i studzienki kanalizacyjne wraz z przykanalikami.