7 PLACÓW ZABAW I 5 SIŁOWNI Z DOFINANSOWANIA UE DLA SOŁECTW

05.07.2018

Dnia 04.07.2018 roku Burmistrz Skwierzyny Pan Lesław Hołownia oraz Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Laszczak podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze umowę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Skwierzyna” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Ze strony samorządu województwa umowę parafował Pan Stanisław Tomczyszyn Wicemarszałek Województwa Lubuskiego. Projekt zakłada budowę placów zabaw i siłowni plenerowych we wszystkich sołectwach Gminy Skwierzyna (Murzynowo, Świniary, Trzebiszewo, Krobielewko, Gościnowo, Dobrojewo, Wiejce).


Kwota inwestycji: 425.824,09 zł
Kwota otrzymanego dofinansowania: 263.125,00 zł.


To kolejne środki jakie Gmina Skwierzyna pozyskała w ciągu ostatnich 3,5 lat. Suma to prawie 30 milionów złotych przy zrealizowanych inwestycjach na prawie 50 milionów. I to jeszcze nie koniec. Aplikujemy o kolejne pieniądze, między innymi na termomodernizację internatu ZST, budowę świetlic wiejskich, remontu domu kultury, remontu II piętra Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor
w Skwierzynie, modernizację budynku po byłej szkole podstawowej w Świniarach, remontu zabytkowej strażnicy w Krobielewku, budowę boiska wielofunkcyjnego w Murzynowie.