PROJEKT "INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ"

28.05.2018

Celem projektu jest wsparcie aktywności zawodowej wśród mieszkańców województwa lubuskiego, którzy ukończyli 30 lat, mają maksymalnie średnie wykształcenie i są osobami biernymi zawodowo (tj. nie pracują i nie są zarejestrowane w ewidencji PUP/MUP).

W ramach projektu Uczestnik może wziąć udział w jednej z dwóch ścieżek
wsparcia:
1. doradztwo + pośrednictwo pracy + szkolenie zawodowe 2. doradztwo + pośrednictwo pracy + 3 miesięczny staż zawodowy.

Tematyka szkoleń jest otwarta, jednakże szkolenia mają prowadzić do nabycia kwalifikacji zawodowych. Przykładowe tematy szkoleń to:
magazynier z obsługą wózków widłowych, pracownik biurowy z egzaminem ECCC, podstawy obsługi komputera z egzaminem ECDL, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 kW i inne.

Uczestnik skierowany na staż może odbyć staż w dowolnym zawodzie/specjalności zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i możliwościami Uczestnika. Jeśli Państwo zainteresowani, by byli pozyskaniem stażysty do Urzędu - możemy skierować do Państwa na staż osoby spełniające wymagania grupy docelowej projektu.



Anna Piech