ZAWIADOMIENIE O LIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

18.05.2018

Informuję, że w dniu   24 maja 2018r.  o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w  Skwierzynie odbędzie się LIII sesja  Rady Miejskiej  w Skwierzynie z następującym porządkiem obrad:      

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji  nr  LII/18 z 26.04.2018r.
 4. Interpelacje i zapytania  radnych oraz sołtysów.
 5. Wnioski i zapytania mieszkańców.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza  Skwierzyny  za okres od 18.04.2018 r. do 14.05.2018r.
 7. Sprawozdanie  Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skwierzynie z działalności za 2017r.
 8. Sprawozdanie Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z  o.o. w Skwierzynie za rok 2017r.
 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładu Gospodarki  Komunalnej Sp. z o.o. w Skwierzynie za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r.
 10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie za rok 2017r.
 11. Sprawozdanie z działalności  Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury  za rok 2017r.
 12. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi za 2017r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2018-2020 w Gminie Skwierzyna.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji  Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja  Biskupa w Skwierzynie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                              (-) Zofia Zawłocka

 

Terminy posiedzeń komisji:

 • Komisja Spraw Społecznych - 21.05.2018r. (poniedziałek), godz. 8:00. 
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza -  23.05.2018r. (środa),  godz. 14:00.

Projekty dostępne TUTAJ