BURMISTRZ SKWIERZYNY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN. „PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SKWIERZYNIE”

17.05.2018

Zakres prac do wykonania to między innymi:
rozbiórka istniejącej wiaty oraz utwardzenia terenu, budowa nowej wiaty targowej o konstrukcji szkieletowej stalowej z dachem dwuspadowym o konstrukcji stalowej, kryty dachówką ceramiczną wraz z budową wewnętrznej  instalacji elektrycznej, remont i przebudowa istniejącego budynku socjalnego wraz z instalacjami wod-kan i elektrycznymi, budowa nowego utwardzenia terenu, budowa nowej instalacji kanalizacji deszczowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz linii kablowej oświetlenia zewnętrznego.

Zainteresowanych zapraszamy na stronię internetową www.bip.skwierzyna.pl do zakładki „zamówienia publiczne”, gdzie można zapoznać się ze szczegółową specyfikacją zadania oraz pobrać niezbędne dokumenty. Telefon kontaktowy: 95 721 65 29.

Oferty należy składać do 5 czerwca 2018 roku do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66 – 440 Skwierzyna.