REMONT ODCINKA ULICY MOSTOWEJ

14.05.2018

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze realizuje inwestycje pn. „Przebudowa drogi polegająca na odnowie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 159 (relacja ulica Mostowa w miejscowości Skwierzyna)”.

Zakres inwestycji obejmuje na odcinku od km 13+607 do km 13+777 (ul. Mostowej):

- roboty przygotowawcze,

- podbudowy,

- nawierzchnie,

- roboty wykończeniowe,

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Wykonawcą robót jest Firma Drogowa Magdalena Górna - Racka, Bielsko, ul. Armii Poznań 34, 64-400 Międzychód.

Wartość podpisanej umowy wynosi: 284.434,98 zł brutto.

Termin wykonania: 60 dni od dnia podpisania umowy.