MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GMINIE SKWIERZYNA

08.05.2018

Gmina Skwierzyna i Zespół Szkół Technicznych realizują projekt pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna”. Projekt ma na celu wzrost jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w Gminie Skwierzyna poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 400 uczniów i 20 nauczycieli uczestniczących w szkoleniach, kursach i stażach/praktykach zawodowych. W ciągu ostatniego roku zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne o wartości 553.780,14zł do pracowni kształcenia praktycznego w zawodach mechanicznych, logistyczno-spedycyjnych, hotelarsko-gastronomicznych. Dodatkowo w ramach rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego utworzono Szkolny Punkt Informacji i Kariery. Już drugi rok z rzędu uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie biorą udział w kursach i szkoleniach zawodowych tj. spawacz, pilot wycieczek krajowych i zagranicznych, kurs baristyczny oraz szkolenie z obsługi programu
Solid Edge -  służącego do tworzenia modeli 3D pojedynczych elementów, zespołów oraz sporządzania kompletnej dokumentacji rysunkowej. W przyszłych miesiącach rozpoczną się kursy z języków obcych zawodowych i zajęcia kulinarne „Kuchnie świata” oraz szkolenie z programu Wirtualne Laboratoria – program do nauki zawodu z dziedziny logistyka i spedycja. Również nauczyciele uczestniczą w Specjalistycznym kursie z technik baristycznych, kursie „Barman blender”, szkoleniu Bergera, szkoleniu z obsługi programu Auto Cad, warsztatach z neurolingwistycznych technik pracy z uczniem oraz indywidualnych zajęciach z coatchingu dla nauczycieli.  
Dzięki uczestnictwu w zajęciach projektowych uczniowie podnoszą swoje kompetencje oraz uzyskują dodatkowe uprawnienia państwowe niezbędne do wykonywania zawodu w przyszłości.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Poddziałania 8.4.1 Doskonalenia jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT
kwota dofinansowania ze środków EU i budżetu państwa wynosi: 3.964.246,56 PLN