INFORMACJA - WYMIANA WODOMIERZY

29.03.2018

W związku z realizacją zadania „Dostawa urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody, modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu urządzeń, terminala z wyposażeniem do pomiaru przepływu oraz niezbędnego oprogramowania do siedziby zamawiającego w m. ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, województwo lubuskie, wraz z wdrożeniem systemu radiowego odczytu oraz instalacją urządzeń i oprogramowania i przeszkoleniem pracowników zamawiającego na lata 2018 –2020” Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że od dnia 28 marca 2018 roku rozpocznie się sukcesywna instalacja wodomierzy radiowych na terenie tzw. „Zatorza” oraz we wszystkich Wspólnotach i Spółdzielniach mieszkaniowych oraz zakładach przemysłowych.

Prosimy o udostępnianie pomieszczeń, w których zlokalizowane są Państwa wodomierze naszym pracownikom.

Informacja: ZWiK