WYJAZD STUDYJNY DO FIRMY MOTORYZACYJNEJ

20.03.2018

W związku z podpisanym porozumieniem dotyczącym utworzenia klas patronackich w Zespole Szkół Technicznych im. S. Lema w Skwierzynie odbyła się wizyta studyjna do firmy motoryzacyjnej Mercedes Benz- Mirosław Wróbel Sp z o.o. w Przylepie.

Delegacja w składzie:

- Lesław Hołownia - Burmistrz Skwierzyny,

- Grzegorz Janas - firma Janas Logistics Sp. z o.o w  Skwierzynie,

- Grzegorz Mrowicki - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych,

- Maksymilian Jankowski - kierownik kształcenia praktycznego ZST,

spotkała się z przedstawicielami firmy Mercedes Benz  - Mirosław Wróbel Sp. z o.o. w Przylepie - Adamem Krasowskim i Bartoszem Adamczewskim - kierownikami oddziałów oraz G. Kanclerzem - kierownikiem serwisu.

Wizyta  dotyczyła dalszej współpracy, doposażenia pracowni mechanicznych w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz możliwości odbywania praktyk i staży zawodowych przez uczniów ZST.