OGŁOSZENIE NR 2/2018 O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

09.03.2018

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 2/2018 na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży następujące nieruchomości:

  • niezabudowane działki nr 428/1 o pow. 1.746m2, nr 428/2 o pow. 1.850m2, 428/7 o pow. 1.988m2, 428/8 o pow. 1.866m2, 428/9 o pow. 1.562m2, zbywane wraz z udziałem po 1/10 części w działce gruntu Nr 428/6, zlokalizowane w obrębie 1 Skwierzyna, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
  • niezabudowane działki nr 101/9 o pow. 755m2, 100/2 o pow. 843m2, zbywane wraz z udziałem po 1/4 części w działce gruntu Nr 101/10, zlokalizowane w obrębie 2 Skwierzyna, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  • niezabudowaną działkę nr 200/7 o pow. 628m2, zlokalizowaną w obrębie 2 Skwierzyna, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  • zabudowaną budynkiem po byłej, obecnie nieczynnej hydroforni o powierzchni użytkowej 77,91 m2 działkę gruntu Nr 212/8 o pow. 1.825m2 wraz z niezabudowaną działkę gruntu Nr 216/2 o pow. 200m2, tj. nieruchomość o łącznej pow. 2.025m2.

Przetarg na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 12 kwietnia 2018r. o godz. 10:00.

Wadium należy wnieść do 6 kwietnia 2018r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

- Ogłoszenie o przetargu

- Regulamin Przetargu

- Mapy terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.