OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA KUŹNIA INICJATYW SPOŁECZNYCH „AWANGARDA”

07.03.2018

Burmistrz Skwierzyny informuje, że do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Społecznych „Awangarda na realizację zadania „publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.