OGŁOSZENIE NR 1/2018 O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

28.02.2018

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 1/2018 na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży następujące nieruchomości:

  • niezabudowane działki nr 498 o pow. 700m2, nr 499 o pow. 700m2, nr 510 o pow. 699m2, nr 546/2 o pow. 669m2, nr 31/5 o pow. 663m2, zlokalizowane w obrębie 4 Murzynowo,
  • zabudowaną budynkiem po byłej kotłowni o powierzchni użytkowej 103,48m2 działkę gruntu Nr 75/11 o pow. 128m2 , zlokalizowaną w obrębie 5 Świniary,
  • niezabudowaną działkę nr 479/98 o pow. 312m2, zlokalizowaną w obrębie 2 Skwierzyna.

Przetarg na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 4 kwietnia 2018r. o godz. 10:00.

Wadium należy wnieść do 29 marca 2018r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

- Ogłoszenie o przetargu

- Regulamin Przetargu

- Mapy terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.