XLIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

27.02.2018

Informujemy, iż w dniu  6 marca  2018 r. o godz. 08:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się XLIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie  z następującym porządkiem obrad :
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie kworum.
3.    Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia ,,Wieloletniego  planu i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  na terenie Gminy Skwierzyna na lata 2018-2021” opracowanego  przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. w Skwierzynie.
4.    Zamknięcie obrad.                                                                       Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                  (-) Zofia Zawłocka

Projekt uchwały dostępny jest TUTAJ.