OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

23.02.2018

Burmistrz Skwierzyny informuje, że do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Mniejszości Łemkowskiej „Tylko Razem” (Lem Razom) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Szczegóły:

- ogłoszenie

- oferta