WIZYTA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W SKWIERZYNIE

22.02.2018

W Urzędzie Miejskim w Skwierzynie Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia wraz ze Skarbnikiem Gminy - Agnieszką Laszczak podpisali umowę o dofinansowanie „Przebudowy targowiska miejskiego w Skwierzynie”. W imieniu Województwa Lubuskiego dokument asygnował Wicemarszałek - Stanisław Tomczyszyn.

Podczas spotkania w Skwierzynie Wicemarszałek - Stanisław Tomczyszyn odwiedził inwestycje, którą są realizowane w Gminie m.in. z RPO Lubuskie 2020 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Razem z Burmistrzem Skwierzyny - Lesławem Hołownią wizytowali Dzienny Dom „Senior - Wigor”, targowisko miejskie, Zespół Edukacyjny, w którym trwa obecnie dostosowanie segmentu D do potrzeb przedszkola oraz termomodernizację całego obiektu przy ul. Mickiewicza, Zespół Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie realizowany jest projekt modernizacji kształcenia zawodowego oraz zrealizowaną budowę dróg na osiedlu Olszynki.

Wartość pozyskanych środków przez Gminę Skwierzyna w obecnej kadencji wynosi prawie 25 milionów złotych.