NOWE TARGOWISKO PRZY UL. JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

19.02.2018

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia oraz Skarbnik Gminy - Agnieszka Laszczak podpisali z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego - Stanisławem Tomczyszynem umowę o dofinansowanie przebudowy targowiska miejskiego przy ul. Jagiełły w Skwierzynie.

W ramach realizacji projektu obecne targowisko zmieni się nie do poznania. Powstanie nowa zadaszona hala targowa z wydzielonymi miejscami targowymi, oświetleniem oraz zapleczem. Gruntownego remontu doczeka się również budynek toalet, a całość zostanie upiększona zielenią i ogrodzona. Zaznaczyć należy, że cały kompleks po godzinach handlu będzie zamykany przed dostępem osób postronnych.

Projekt  realizowany będzie w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to ponad 900 tyś zł. z czego 63% stanowi dofinansowanie, jakie Gmina Skwierzyna pozyskała z PROW 2014-2020.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”