Wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę Skwierzyna dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę Skwierzyna dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

 
 
 
 
24.11.2020:

TVP GORZÓW WLKP. O UL. KRÓTKIEJ W SKWIERZYNIE

Materiał można obejrzeć Will open in new windowTUTAJ

 

13.11.2020:

Celem przebudowy ulicy Krótkiej jest osiągnięcie celu strategicznego , którym jest przede wszystkim przebudowa układu drogowego, która ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców , jak i użytkowników drogi, zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi oraz dostosowanie infrastruktury drogowej. Przebudowywana ulica wyposażona będzie w jezdnię dwukierunkową o dwóch pasach ruchu o szerokości 4.5m. Wzdłuż drogi zaplanowano również opaske z kostki betonowej o szerokości od 1.4-1.6mb. W ramach inwestycji zostaną również przebudowane wszystkie wjazdy na przyległe nieruchomości.

Wartość robót wynosi 165 tys zł brutto, a wykonawcą robót jest firma RENOMEX z wielkopolski.

Zakończenie robót przewidziano na 15 grudnia br.

16.10.2020:

Zakończyła się procedura przetargowa na wykonanie remontu ul. Krótkiej w Skwierzynie.
Prace rozpoczną się pod koniec października i potrwają do połowy grudnia bieżącego roku.

Zakres inwestycji obejmuje między innymi:
- przebudowę nawierzchni jezdni o długości 130mb,
- przebudowę zjazdów,
- rekultywacja istniejących i urządzanie nowych terenów zielonych,
- dostosowanie wysokościowe istniejących nawierzchni, elementów (bramy, furtki) na połączeniu projektowanego zagospodarowania z istniejącym,

Koszt inwestycji wynosi prawie 160 tyś. złotych i finansowany jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Celem strateg. interwencji jest otwarcie terenów inwestycyjnych znajdujących się
w sąsiedztwie budowanej drogi gminnej (tzw. górna strefa przemysłowa) oraz dostosowanie infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów.

 

Przedmiotem inwestycji jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Skwierzynie o łącznej powierzchni około 7,29 ha. Planowane działania (m. in.): budowa dróg; budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej; budowa sieci wodociągowej z rur PE wraz
z zabezpieczeniem p.poż. i stacją podnoszenia ciśnienia; zadanie realizowane również w ramach RPO- Lubuskie 2020 w partnerstwie z Gminą Międzyrzecz i Gminą Przytoczna.

 

 

Przebudowa parkingu przy cmentarzu. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę miejsc parkingowych na działce oraz istniejących wjazdów. Dodatkowo w ramach zadania wykonane zostanie nowe oświetlenie miejsc postojowych. Wartość prac  wraz z dokumentacją i nadzorem inwestorskim oszacowano na poziomie 480.460,19 zl

- Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącego ogrodzenia cmentarza przy ul. Międzyrzeckiej w Skwierzynie

Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Międzyrzeckiej. Demontaż starego ogrodzenia oraz postawienie nowego odpowiadającego charakterem istniejącej bramie wjazdowej cmentarza kosztowały łącznie 120 540,00 zł.

Zakończyły się prace polegające na przebudowie parkingu przy cmentarzu komunalnym w Skwierzynie. W ramach inwestycji wykonano między innymi nowe ogrodzenie cmentarza, nowe miejsca postojowe,  drogi, oświetlenie. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych w okolicy cmentarza wybudowano dwa oznakowane przejścia dla pieszych z wysepkami spowalniającymi ruch pojazdów.

Koszt inwestycji wyniósł: 663 593,66 zł

Gmina Skwierzyna na wykonanie prac pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 138 990,00 złotych.

Obecnie Gmina Skwierzyna prowadzi prace projektowo – dokumentacyjne dot. budowy chodnika wzdłuż ulicy Międzyrzeckiej, który połączy skwierzyńskie cmentarze komunalne.


 

 

 

Gmina Skwierzyna zakończyła prace związane z przebudową drogi gminnej znajdującej się
w Sołectwie Gościnowo. Prace związane z przebudową drogi dotyczyły nieruchomości gminnych oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi: 330, 208, 203. W ramach prac została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa o długości prawie 1km oraz szerokości 5m.

Koszt inwestycji wyniósł: 760 360,63 zł.

Gmina Skwierzyna na wykonanie prac pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 214 058,33 zł.