PROJEKT "LUBUSKA AKTYWIZACJA MŁODYCH"

11.01.2019

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 64 osoby młode (38K/26M) bierne zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zamieszkujące województwo lubuskie(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Projekt dedykowany jest:

  • Osobom młodym 18-29 lat
  • Nie uczestniczącym w procesie kształcenia
  • Osobom niepełnosprawnym
  • Osobom biernym zawodowo
  • Osobom odchodzącym z rolnictwa i ich rodzinom
  • Mieszkańcom średnich miast.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

- Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy dla 64 Uczestników Projektu
- Pośrednictwo Pracy dla 64 Uczestników Projektu
- Szkolenia zawodowe dla 64 Uczestników Projektu
- Szkolenia komputerowe dla 64 Uczestników Projektu
- Płatny 3 miesięczny staż zawodowy dla 61 Uczestników Projektu

Wszyscy uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość bezpłatnego podejścia do egzaminu. Ponadto Uczestnikom Projektu organizator gwarantuje: wykwalifikowaną kadrę, materiały szkoleniowe, catering, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrotu kosztów dojazdu.

Przystąpienie do projektu jest szansą na podwyższenie aktywności zawodowo –edukacyjnej, zdobycie nowych kompetencji/ kwalifikacji, zwiększenie zdolności do zatrudnienia , a w konsekwencji znalezienie pracy. W związku z tym wszystkich zainteresowanych zachęcamy, do wzięcia udziału w projekcie.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o szybki kontakt. Rekrutacja trwa do 31.01.2019

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, pod numerem telefonu 699 670 277 lub na stronie internetowej: https://vision-consulting.pl/lubuska-aktywizacja-mlodych/

 

Do pobrania:
- Ankieta motywacyjna
- Formularz rekrutacyjny
- Oświadczenie o spełnieniu kryteriów
- Oświadczenie uczestnika projektu
- Regulamin projektu