NIE TRUJ SIEBIE I INNYCH !! SPRAWDŹ JAKIEGO DREWNA UŻYWASZ DO PALENIA!!

03.01.2019

Trociny, wióry, ścinki i drewno wytwarzane w produkcji przemysłowej oraz drewno pochodzące z gospodarstwa domowego, takie jak zużyte elementy drewniane, są to odpady których spalanie jest bardzo szkodliwe. Wyżej wymienione  rodzaje odpadów, to nie tylko „czyste” drewno, ale również drewno zanieczyszczone różnego rodzajami substancji np. substancjami konserwującymi, lakierami, klejami, itp. Wykorzystywanie takich odpadów przez osoby fizyczne jako paliwo w kotłach, które nie są przystosowane do tego celu powoduje zanieczyszczenie powietrza, poprzez emisje szkodliwych substancji  takich jak: benzo( pirenu, metali ciężkich, formaldehydu, fenoli, fitalanów, itp.

Trzeba pamiętać, że wydostający się dym z kominów podczas spalania odpadów, to nie tylko brzydki zapach, ale poważne zagrożenie dla zdrowia i życia w szczególności dzieci i osób starszych, a także osób z chorobami układu oddechowego  i  chorób sercowo-naczyniowych.  Zdaniem specjalisty z powodu oddychania zanieczyszczonym powietrzem co roku w Polsce umiera około 48 tys. osób. Zanieczyszczenie powietrza jest  również wielkim zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Nie pozwólmy aby przez naszą ignorancję kolejne pokolenia musiały żyć w skażonym środowisku naturalnym.

Trzeba też pamiętać, że zanieczyszczenie środowiska poprzez spalanie odpadów w kotłach nieprzystosowanych do tego celu  stanowi naruszenie prawa i w przypadku jego wykrycia będzie karane.

 

WSPÓLNIE MOŻEMY SPRAWIĆ ABYŚMY W SKWIERZYNIE ODDYCHALI CZYSTYM POWIETRZEM.