Zebranie wyborcze w Krobielewku (wybory na Sołtysa i do Rady Sołeckiej)

Data: 
18.03.2019
Godzina: 
18:00
Miejsce: 

Sala wiejska w Krobielewku