ZAPRASZAMY NA MIESIĄC SENIORA

Data: 
23.10.2018
Organizator: 

- Urząd Miejski w Skwierzynie,

- Miejska Rada Seniorów,

- Skwierzyński Ośrodek Kultury,

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie,

- Dzienny Dom "Senior - Wigor" w Skwierzynie,

- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Skwierzynie,

- Stowarzyszenie "Zielona Przystań" w Skwierzynie.