ORKIESTROWO NA SPORTOWO

Data: 
12.01.2019
Miejsce: 

- Park Króla Przemysła II w Skwierzynie (za torami),

- Sala gimnastyczna Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie, ul. Batorego 14 (b. Gimnazjum).

Organizator: 

- Urząd Miejski w Skwierzynie,

- Skwierzyński Ośrodek Kultury,

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie.