KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY I WYPOSAŻENIE PLACÓWEK EDUKACYJNYCH GMINY SKWIERZYNA”

29.11.2017

29 listopada 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Modernizacja infrastruktury i wyposażenie placówek edukacyjnych gminy Skwierzyna”.

Projekt zakładał remont i doposażenie łącznie 25 gabinetów lekcyjnych w 5 placówkach edukacyjnych w Gminie Skwierzyna (szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych) oraz wydanie folderów informacyjno - promocyjnych, które zostały rozdane uczestnikom spotkania a także trafiły do szkół.

W ramach projektu zakupione zostało wyposażenie m.in.:
- 118 laptopów i 17 komputerów stacjonarnych,
- 21 tablice interaktywne z projektorami,
- 554 krzesła (dla uczniów),
- 291 ławek szkolnych,
- 21 kpl. szkolnych mebli segmentowych

oraz zestawy laboratorium chemicznego, plansze dydaktyczne, tablice szkolne, aparat cyfrowy, globusy, zestawy do nauki chemii, fizyki, przyrody i informatyki.

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia: 1 842 771,67 zł.

Planowane dofinansowanie: 1 566 355,92 zł.

Planowany wkład własny Gminy Skwierzyna: 276 415,75 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.