NOWY WÓZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKWIERZYNIE

19.11.2017

W piątek 17.11.2017 roku skwierzyńscy strażacy uroczyście „przywitali” nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. W wydarzeniu wziął udział Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia, który wraz ze strażakami mógł zapoznać się z wyposażeniem i możliwościami technicznymi pojazdu.
Formalne przekazanie samochodu odbyło się dzień później w Zielonej Górze podczas podsumowania projektu pn. „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Wóz dla skwierzyńskiej jednostki był jednym z 16 zakupionych w ramach projektu, którego realizatorem był Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zielonej Górze.
Koszt zakupu pojazdu dla OSP Skwierzyna wraz z wyposażeniem to 850 tyś, zł z czego 85% stanowiło dofinansowanie unijne, a pozostała część to środki budżetu Gminy.

Dan techniczne:
marka: IVECO Eurocargo 4x4
poj. zbiornika wody: 3000 l.

Wyposażenie ratownicze to między innymi:
- sprzęt ratownictwa drogowego,
- zestaw ratownictwa medycznego,
- agregat prądotwórczy,
- drabina wysuwana 10 m,
- 3 ubrania do pracy w wodzie,
- zapory przeciwpowodziowe,
- ponton,
- 6 kpl. umundurowania specjalnego,
- pompa szlamowa,
- pompa pływająca,
- wentylator oddymiający,
- armatura pożarnicza.