AZBEST

26.09.2017

Burmistrz Skwierzyny informuje iż zakończona została tegoroczna akcja usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Skwierzyna. Pracownicy firmy Środowisko i innowacje z Dobrowa gm. Tuczępy wykonywali w miesiącu sierpniu prace związane z demontażem, załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów azbestowych.  Wszystko odbyło się profesjonalnie, sprawnie i terminowo.

Przede wszystkim był to sam odbiór  i transport  na składowisko ale były również przypadki, gdzie wyroby zawierające azbest zalegały na dachach. W sumie usunięto i unieszkodliwiono 52,53 tony niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska wyrobów z 13 nieruchomości.

 Do usunięcia pozostało jeszcze wiele ton azbestu. Liczymy, że właściciele kolejnych nieruchomości, zachęceni przykładem sąsiadów, złożą wnioski w tutejszym urzędzie.

Bezpieczne usuwanie płyt eternitu polega na tym, aby zdejmując, nie dopuścić do przedostania się włókien azbestu do powietrza. Zdjęte płyty muszą być bezpiecznie dostarczone do miejsc składowania i utylizacji. Dlatego tak ważne jest, by prace wykonywały specjalistyczne firmy. Zachęcamy do składania wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest. Wszystkie prace tzn. demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów na uprawnionym składowisku odpadów niebezpiecznych były  bezpłatne.

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze


Nabór wniosków w IV kw. 2017 r.


Druki dostępne są do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Skwierzynie  w zakładce gospodarka komunalna – Azbest .


Wszelkie informacje w powyższej udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego , pokój 29 referatu Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska, tel. (95) 7216 535.