ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017-2018

05.09.2017

W tym roku rozpoczęcie nowego okresu  edukacji w Gminie odbyło się 4 września. Rok Szkolny   2017-2018 został zainaugurowany przez Burmistrza Skwierzyny w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie.

-W tym dniu myślami i sercem jestem z wami, a szczególnie z klasami pierwszymi które rozpoczynają swoja przygodę ze szkołą. Oświata jest naszym priorytetowym celem i jako Burmistrz zrobię wszystko żeby nasze dzieci mogły uczyć się w bezpiecznych szkołach, w jak najlepszych warunkach. Skwierzyńska oświata jest wyjątkowa, rozwija się dzięki projektom podjętym przez Gminę oraz dzięki wsparciu wielu osób i rodziców. Wszystkie szkoły otrzymały lub w najbliższym czasie otrzymają wyposażenie na miarę XXI wieku: nowoczesne gabinety z nowym wyposażeniem, modernizację systemu grzewczego i nowe boiska sportowe – zwrócił się do uczniów i rodziców podczas przemówienia Burmistrz Skwierzyny – Lesław Hołownia    

Podczas uroczystości Burmistrz wręczył stopnie awansu zawodowego nauczycielom.

Awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskała:

Pani Anna Szegiec-Tepper, Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie

 Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego  uzyskali następujący nauczyciele:

Pani Małgorzata Nosalik,  Zespół Edukacyjny w Skwierzynie

Pani Monika Pienta-Rajtar, Zespół Edukacyjny w Skwierzynie

Nominację na 5-letnią kadencję na stanowisko dyrektorów szkół otrzymali:

- Leszek Pawłowski powołany został na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie z dniem 17 sierpnia 2017 (Zarządzenie nr 0050.95.2017)

- Edyta Kossowska-Pallasch powołana została na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Ireny Sendler w Skwierzynie z dniem 26 czerwca 2017 (Zarządzenie nr 0050.73.2017)

Burmistrz Skwierzyny – Lesław Hołownia poinformował o pozyskaniu przez Gminę blisko 14.000.000 zł na remonty i doposażenie placówek oświatowych.

Jednocześnie w imieniu całej społeczności szkolnej

złożył serdeczne podziękowania dla:

Iwony Bogackiej – Piękoś - Pałac Wiejceza nieodpłatne przekazanie mebli szkolnych dla placówek edukacyjnych Gminy Skwierzyna

Zbigniewa Janas-Janas Logistcs Sp. z o. o. za okazaną pomoc w dostarczeniu mebli szkolnych do placówek edukacyjnych Gminy Skwierzyna

 

Ewy Zdrowowicz – Kulik- Prezesa Zarządu Fundacji „Serce Na Dłoni”za przekazanie środków finansowych przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych z placówek edukacyjnych Gminy Skwierzyna

Gminną Inaugurację Roku Szkolnego 2017/2018 zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skwierzynie.

W tym dniu Burmistrz odwiedził wszystkie placówki oświatowe w Gminie Skwierzyna, gdzie spotkał się z nauczycielami, uczniami i rodzicami.