PODZIĘKOWANIA DLA STRAŻAKÓW – WOLONTARIUSZY

28.12.2022

28 grudnia br. w skwierzyńskim ratuszu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia wraz z zastępcą Wojciechem Kowalewskim, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Zabielska, Podinspektor ds. Zarzadzania Kryzysowego i OC Natalia Pacholak  oraz członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych ze Skwierzyny i Trzebiszewa, którzy w okresie przedświątecznym, w ramach wolontariatu, dostarczali paczki dla seniorów. Burmistrz podziękował za zaangażowanie i pomoc wszystkim, którzy się w tegoroczną akcję włączyli; strażakom, pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, sołtysom. Podkreślić należy, że wśród strażaków dużym zaangażowaniem wykazywali się członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, co spotkało się z ogromnym uznaniem wśród obdarowywanych mieszkańców. Upominki i podziękowania z rąk burmistrza i kierownik OPS otrzymali:

Wojciechowski Mateusz, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Skwierzyna,
Urbaniak Filip, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Skwierzyna,
Jelonek Anna, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Skwierzyna,
Dębicka Natalia, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Skwierzyna,
Kowalewski Michał, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Skwierzyna,
Jelonek Krzysztof, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Skwierzyna,
Andruszków Anna, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Skwierzyna,
Wojciechowski Kacper, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Trzebiszewo,
Krynicka Joanna, OSP Trzebiszewo,
Mrowicki Grzegorz, Prezes OSP Trzebiszewo,
Andruszków Marek, Naczelnik OSP Skwierzyna,
Fedorski Bartłomiej, OSP Skwierzyna,
Danielewicz Przemysław, OSP Skwierzyna,
Florek Karolina, OSP Skwierzyna,

Florek Łukasz, OSP Skwierzyna,
Patela Kamil, OSP Skwierzyna,
Szymanowska Patrycja, OSP Trzebiszewo,
Bartkowiak Mirosław, OSP Trzebiszewo,
Wałczyk Krzysztof, OSP Skwierzyna,
Jelonek Paweł, OSP Skwierzyna.