WNIOSKI O ZAKUP WĘGLA PO PREFERENCYJNEJ CENIE

10.11.2022

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236), osoby spełniające warunki do otrzymania dodatku węglowego będą mogły zakupić od samorządu węgiel po preferencyjnej cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę.

Od najbliższego poniedziałku, 14 listopada 2022 r. mieszkańcy Gminy Skwierzyna zainteresowani zakupem węgla po preferencyjnej cenie mogą złożyć wypełniony i podpisany wniosek do Urzędu Miejskiego
w Skwierzynie:

  • drogą elektroniczną - za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /gminaskw/skrytka
  • listownie - poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora pocztowego;
  • osobiście - w siedzibie Urzędu Miejskiego Skwierzynie Skwierzynie, ul. Rynek 1,
    66 – 440 Skwierzyna w Biurze Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. 
  • złożenie wniosku za pomocą ePUAP jest możliwe poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePUAP, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o wypłatę dodatku węglowego:

 

Informacje szczegółowe dot. zakupu paliwa stałego po cenie preferencyjnej zamieszczone są w załączonej do wniosku informacji.

Przypominamy: zakupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona według ustawy do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach: 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

 

 

WZÓR WNIOSKU wraz z informacją można pobrać TUTAJ