NOWE OŚWIETLENIE LED – MNIEJSZE KOSZTY UTRZYMANIA GMINY

29.07.2022

Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Agnieszki Laszczak podpisał umowę z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
W ramach umowy, której wartość przekracza 2 mln złotych wykonawca zobowiązuje się do wymiany 1503 szt. oświetlenia w tym:
- wymiany kompletnego punktu oświetleniowego drogowego: demontaż starej oprawy, montaż nowej oprawy drogowej typu LED z przewodem zasilającym, zabezpieczeniem bezpiecznikowym oraz zaciskiem na przewód neutralny,
- wymiany kompletnego punktu oświetleniowego parkowego (kula): demontaż starej oprawy (kula), montaż nowej oprawy typu parkowego LED (nowoczesna) z przewodem zasilającym,
- wymiany słupa oświetleniowego na nowy, stalowy 6 m,
- sporządzenia kalkulacji oszczędności kosztów oświetlenia po wykonanej modernizacji oświetlenia (audyt energetyczny) wraz ze sporządzeniem efektu energetycznego.
Nowe  oświetlenie w całej gminie zostanie wykonane do 31.01.2023 r. środki finansowe pochodzą z budżetu gminy. W czerwcu br. wykonaliśmy wymianę oświetlenia na LED 155 lamp i 36 przejść dla pieszych.