NOWE KOMPUTERY DLA UCZNIÓW ZSTiO

22.03.2022

16 marca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie odbyło się uroczyste przekazanie 40 nowych laptopów dla uczniów Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących w Skwierzynie. Zastępca Burmistrza Skwierzyny Wojciech Kowalewski wraz z Dyrektorem ZSTiO Grzegorzem Mrowickim podpisali protokoły przekazania sprzętu, który następnie został wręczony uczniom. W spotkaniu wzięli udział również Zastępca Skarbnika Gminy Marta Szczesiak, Kierownik Referatu Spraw Społecznych Karol Igielski, Pedagog ZSTiO Anna Szegiec – Tepper, nauczyciel informatyki Marian Głuszak.    

Komputery zostały zakupione w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość przekazanego sprzętu to prawie 110 tys. złotych.