BADANIA PREFERENCJI KOMUNIKACYJNYCH

07.03.2022

Skąd i dokąd podróżujesz i z jakiego środka transportu korzystasz – to pytania badań ankietowych, które będą prowadzone w ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego.

Mieszkańcy Gorzowa oraz Bogdańca, Deszczna, Kłodawy, Kostrzyna nad Odrą, Lubiszyna, Santoka, Strzelec Krajeńskich, Skwierzyny i Witnicy zostaną także zapytani o ocenę dotychczasowego systemu transportowego oraz poproszeni o wskazanie oczekiwań wobec jego rozwoju.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wywiadzie, gdy zadzwoni bądź zapuka do Ciebie ankieter. Wyposażeni w unikalne, imienne identyfikatory będą odwiedzać mieszkańców MOF GW w ich domach, przy zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych. Dla wygody respondentów, możliwe będzie przeprowadzenie ankiety także przez telefon.

Ankieta jest dostępna pod adresem: https://www.badania-ipc.pl/poll/index.php/627294/lang-pl oraz na miejskiej platformie konsultacji społecznych. Jej wypełnienie zajmuje max. 5 minut.

Dla dzieci i młodzieży została przygotowana dedykowana ankieta, która będzie rozsyłana przez szkoły za pomocą dziennika elektronicznego.

Wszystkie zebrane informacje będą anonimowe i przetwarzane wyłącznie do celów statystycznych w ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Idea tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej zakłada zaangażowanie ze strony mieszkańców, co daje im możliwość wpływu na zmiany w otoczeniu lokalnym i wspólnego wypracowania najlepszych rozwiązań wspólnie z władzami samorządowymi. Dokument będzie jednym z narzędzi niezbędnych do ubiegania się o fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Link do zakładki poświęconej Planowi, gdzie informacje na temat prac umieszczane są na bieżąco: https://um.gorzow.pl/plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-gorzowa-wielkopolskieg.html