WIDEOKONFERENCJA NT. POMOCY UKRAIŃCOM

03.03.2022

 

Dzisiaj w godzinach popołudniowych Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia wraz z Zastępcą Burmistrza Wojciechem Kowalewskim wzięli udział w wideokonferencji z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem, Wicewojewodą Lubuskim Wojciechem Perczakiem oraz Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Waldemarem Gredką. Tematem spotkania była aktualna sytuacja na terenie województwa lubuskiego w związku z przyjazdem uchodźców. Przypomniano o obowiązujących procedurach w zakresie relokacji uchodźców do specjalnie przygotowanych miejsc, w których obywatele Ukrainy otrzymują wszechstronną pomoc.

Na teren Gminy Skwierzyna przyjechało już kilkudziesięciu uchodźców, którzy natychmiast obejmowani są pomocą. W Skwierzynie służby Burmistrza przygotowały dwie lokalizacje na tymczasowy pobyt, w którym uchodźcy otrzymują posiłki oraz miejsca do odpoczynku, a w razie potrzeby udzielna jest im pomoc medyczna. Następnie po zaewidencjonowaniu przez urzędników zostają, gminnym transportem, przewożeni do hoteli wskazanych przez służby wojewody. Na terenie Gminy Skwierzyna przebywają również uchodźcy, którzy ze względu na wcześniejsze związki z naszą Gminą (praca, rodzina) znaleźli zakwaterowanie we własnym zakresie.

Pragniemy bardzo podziękować mieszkańcom Gminy Skwierzyna za dotychczas okazywaną pomoc
i wsparcie w tych trudnych dla Narodu Ukraińskiego chwilach. Jedność, humanitaryzm i wsparcie, jakie Państwo okazują jest wyrazem najwyższego uznania.