NOWY PARKING PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM W SKWIERZYNIE

03.03.2022

Zakończyły się prace polegające na przebudowie parkingu przy cmentarzu komunalnym w Skwierzynie. W ramach inwestycji wykonano między innymi nowe ogrodzenie cmentarza, nowe miejsca postojowe,  drogi, oświetlenie. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych w okolicy cmentarza wybudowano dwa oznakowane przejścia dla pieszych z wysepkami spowalniającymi ruch pojazdów.

Koszt inwestycji wyniósł: 601 000,09 zł

Gmina Skwierzyna na wykonanie prac pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie ponad 353 048,33 złotych.     

Obecnie Gmina Skwierzyna prowadzi prace projektowo – dokumentacyjne dot. budowy chodnika wzdłuż ulicy Międzyrzeckiej, który połączy skwierzyńskie cmentarze komunalne.