SKWIERZYŃSCY STRAŻACY OTRZYMAJĄ NOWY WÓZ RATOWNICZO – GAŚNICZY

20.01.2022

Dnia 19.01.2022 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdziło listę jednostek OSP, które w 2022 roku otrzymają dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych. W tym gronie znalazła się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skwierzynie, która jako jedna z 11  w województwie lubuskim otrzyma środki na zakup pojazdu. Nowy samochód zastąpi wysłużonego Jelcza który już od ponad 35 lat wyjeżdża na akcje. Nowy pojazd będzie kosztował około 1,1 mln złotych, a kwota otrzymanego wsparcia wynosi 600 tys. złotych. Pozostałą kwotę stanowić będą środki budżetu Gminy Skwierzyna, które na wniosek Burmistrza Skwierzyny, Rada Miejska w Skwierzynie przyjęła w tegorocznym budżecie.