OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO NADOBRZAŃSKIEGO KLUBU PŁETWONURKÓW OBRA

20.01.2022

Burmistrz Skwierzyny informuje, że do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie wpłynęła oferta Nadobrzańskiego Klubu Płetwonurków OBRA na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania turystyki.

Nazwa zadania:

Oberstrong 2022

 

Szczegóły:

- ogłoszenie

- oferta