OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH UJĘTYCH W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY GMINY SKWIERZYNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2022