GRANT DLA SKWIERZYNY W PROJEKCIE "CYFROWA GMINA"

19.01.2022

Pandemia COVID-19 wykazała, że sprawne wykorzystywanie technologii przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki im podległe ma priorytetowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych.

Gmina Skwierzyna chce odpowiedzieć na ten problem i dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Programu "Cyfrowa Gmina" planuje zakupić sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie wspierające sprawne podniesienie poziomu cyfryzacji na szczeblu samorządu gminnego.

W wyniku realizacji grantu planujemy również udostępnić usługi realizowane elektronicznie, z których będą korzystać przede wszystkim mieszkańcy Gminy oraz inni interesariusze Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, Ośrodka Pomocy Społecznej, Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie. Rezultatem działań projektowych będzie poszerzenie zakresu spraw, które obywatele będą mogli realizować drogą elektroniczną.

Planujemy zakupić:

  1. stacje robocze: 46 kpl.
  2. monitory: 44 kpl.
  3. oprogramowanie biurowe: 22 kpl.
  4. laptopy: 8 kpl.
  5. serwer z systemem operacyjnym: 1 kpl.
  6. portal e-usług: 1 kpl.
  7. diagnoza cyberbezpieczeństwa: 1 kpl.
  8. oprogramowanie antywirusowe: 1 kpl.
  9. oprogramowanie do zarządzania zasobami IT: 1 kpl.
  10. chmura obliczeniowa: 1 kpl.

Wartość przyznanego grantu wynosi 358.440,00 zł, a jego źródłem jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020.