ZAWIADOMIENIE O XLV SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

14.01.2022

ZAWIADOMIENIE

 

 

 Informuję, że  XLV  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie  odbędzie się w dniu 20 stycznia    2022 r.  o  godz. 13.00. 

Tryb sesji – hybrydowy:    stacjonarny (sala narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie)  i zdalny. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu   nr  XLIV/21 z sesji odbytej w dniu 16.12.2021 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od  6.12.2021 r.  do9.01.2022 r.
 5. Harmonogram współpracy  z miastami partnerskimi na rok 2022.
 6. Informacja  dotycząca dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Skwierzyna (druk nr 315/22).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe  lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (druk nr 316/22).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  uzgodnienia prac na potrzeby ochrony przyrody na użytku ekologicznym ,,Bagienko Zamyślin” zlokalizowanym na działce   nr 2432/1 obręb Wiejce (druk nr 317/22).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie (druk nr 318/22).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze Skateparku w Skwierzynie  (druk nr 319/22).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie (druk nr 320/22).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu kortu tenisowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie (druk nr 321/22).
 14. Podjęcie uchwały  w sprawie ustanowienia Regulaminu boiska do piłki plażowej siatkowej (druk nr  322/22).
 15. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady za 2021 r.:
  a)     Komisji Budżetowej,
  b)     Komisji Gospodarczej,
  c)     Komisji Rewizyjnej,
  d)     Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  e)     Komisji Spraw Społecznych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2022 r. (druk nr 323/22).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2022 r. (druk nr 324/22).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2022 r. (druk nr 325/22).

19. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Skwierzynie

(-) Zygmunt Kadłubiski

Terminy obrad  komisji:

 • Komisja Spraw Społecznych – 17.01.2022 r. (poniedziałek),  godz. 13.00  
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza – 18.01.2022 r. (wtorek),  godz. 13.00

 

 

 Projekty uchwął dostępne są TUTAJ